SERIJA BORA

Vodeća voćarska prskalica Mađarske!

Postiže se idealno rešenje kada prskalicu formirate od elemenata koji pripadaju mašinskoj familiji KERTITOX BORA. Sami odaberite rezervoar, pumpu, ventilator… koji Vam odgovara.

Mogu se naručiti rezervoari sledećih dimenzija: 600/800/1000/1500/2000/3000/4000 litara.

Rezervoar je od polietilena, materijala otpornog na vremenske uslove, lako se čisti i održava a prazni se praktično do poslednje kapi. Zahvalјujući ugrađenoj mešalici, u mlaznice i u voćnjak dospeva homogena smeša. Opciono, rezervoari veći od 1000 litara mogu se dopuniti mešačem hemikalija, koji lako meša preparate, bez obzira da li se radi o praškastom, tečnom materijalu, ili granulatima i osigurava čišćenje flakona.

Prilikom rada i punjenja, lako se očitava nivo tečnosti u rezervoaru putem pokazivača nivoa, koji se nalazi sa obe strane, a može se poručiti i digitalni pokazivač nivoa, koji se smešta u kabinu.

Potrebne količine vode obezbeđuje moćna membranska pumpa, kapaciteta 110-180 litara u minuti.

Vodite računa samo o vožnji!

U osnovnoj varijanti, sa tradicionalnim upravlјačkim sistemom, centralnim ventilima, sekcionisanjem i regulacijom pritiska se upravlјa elektronski, udobno iz kabine. Oprema se, po zahtevu kupaca, može konfigurisati.

Opciono, koristeći smart spray automatiku za upravlјanje prskanjem, na vama je samo da odredite željenu količinu preparata u litrima koju želite aplicirati na površini od 1 hektara, a uređaj će – uz pomoć merača protoka – automatski odrediti količinu preparata koja treba da se aplicira, bez obzira na brzinu kojim se traktor kreće.

Kako biste prilikom okretanja na malom prostoru lakše manevrisali, stoji Vam na raspolaganju posebna poteznica i zglobni kardan koji se horizontalno pomera pod velikim uglom.

Budite gospodar vetra!

Kako biste u svim parcelama postizali izuzetne rezultate, nudimo vam široki izbor axial ventilatora, koji mogu biti linearni, ili tradicionalno okruglog oblika. Bez obzira na izvedbu, bira se strana usisnog pravca, kao i materijal ventilatorskog kućišta (galvanizovan ili nerđajući).

Ventilatori se proizvode sa višestepenom pogonskom jedinicom, a pravac i količina vazduha dodatno se reguliše i podešavanjem ugla lopatica.

Precizna eksploatacija voćarskih prskalica!

Svaka od naših voćarskih prskalica može se naručiti i sa inovativnim, pametnim sistemima. Njihovom upotrebom, prskalicom možete upravlјati bežično preko pametnog telefona ili tableta.

Permanentno možete kontrolisati procese rada, automatski pripremati radni dnevnik, možete „uživo“ zatražiti tehničku pomoć, odnosno doći u posed statističkih podataka Vaše prskalice, kao biste odredili dinamiku njenog održavanja.

Čuvajte prirodnu sredinu i novčanik!

U cilju smanjivanja gubitaka, aplikacija tečnosti za prskanje se može regulisati sistemom za detektovanje bilјa. Ultrazvučni senzori detektuju krošnju ili nedostatak krošnje, i shodno tome ventili trenutno otvaraju ili zatvaraju glave za prskanje. Na taj način, prskanje se obavlјa samo na mestima gde postoji krošnja.

Koristeći ovaj sistem troši se manje preparata, a radno vreme biva mnogo efikasnije, pa se po jedinici teritorije produktivnost povećava 10-20%. Sistem za detektovanje bilјa se može montirati i na starije tipove prskalica.

Garancija: 2 godine

Besplatna isporuka

Rok isporuke: 40 dana

Kontaktirajte nas:

+381 628708871 | +381 631994515

dolinametaldoo@gmail.com

24435 Mol, Đure Daničića 145, Srbija