KERTITOX FA 300 (nošeni)

OSNOVNA OPREMLJENOST

300 litarski Verzellesi polietilenski rezervoar za tečnost za prskanje, pranje rezervoara obrtnim ispiranjem

30 litarski polietilenski rezervoar za ispiranje čistom vodom

15 litarski polietilenski rezervoar za pranje ruku

3-cilindrična membranska pumpa – 110 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1100)

Ojačana šasija

Manuelni regulator (2 sekcije / regulacija pritiska)

Sistem za filtriranje

Pogonska kardanska osovina

Zadnja svetla za javne puteve

VENTILATORI

FL: Linearni, sa aluminijumskim lopaticama

VNS: Okrugli, sa kompozitnim plastičnim lopaticama

OPCIJE

4-cilindrična membranska pumpa – 154 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1540

Hidromešač hemikalija sa velikim pritiskom, ugrađen u ulivni filter 

Poluelektrični kontroler (motorsko sekcionisanje – 2 sekcije, manuelna regulacija pritiska) 

Iz kabine upravljiv elektronski regulator (2 sekcije, glavni ventil, regulacija pritiska) 

Arag BRAVO 180S automatika za upravljanje prskanjem

Digitalni pokazivač nivoa i pritiska, koji se smešta u kabinu

Bubanj za držanje creva, sa pištoljem za prskanje (20 m)

Nerđajuće kućište ventilatora

CENE

FA 300/24FL (linearni ventilator)

FA 300/28VNS (okrugli ventilator)

FA 300/28FL-VNS (linearni ventilator)

Kontaktirajte nas:

+381 628708871 | +381 631994515

dolinametaldoo@gmail.com

24435 Mol, Đure Daničića 145, Srbija