KERTITOX BORA 1000 (vučeni)

OSNOVNA OPREMLJENOST

1000 litarski Verzellesi polietilenski rezervoar za tečnost za prskanje, pranje rezervoara obrtnim ispiranjem

100 litarski polietilenski rezervoar za ispiranje čistom vodom

15 litarski polietilenski rezervoar za pranje ruku

Pokazivač nivoa

Merač pritiska

Sistem za filtriranje

3-cilindrična membranska pumpa – 110 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1100)

Iz kabine upravljiv elektronski regulator (2 sekcije, glavni ventil, regulacija pritiska)

Ojačana šasija

Fiksna ruda

Fiksna osovina

Pogonska kardanska osovina

Zadnja svetla za javne puteve

Točkovi: 10/75 R15,3

VENTILATORI

FL: Linearni, sa aluminijumskim lopaticama

VNS: Okrugli, sa kompozitnim plastičnim lopaticama

D: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama

DT: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama i većom snagom

OPCIJE

4-cilindrična membranska pumpa – 150 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1540)

Hidromešač hemikalija ugrađen u rezervoar

Hidromešač hemikalija sa velikim pritiskom, ugrađen u ulivni filter

Arag BRAVO 180S automatika za upravljanje prskanjem

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 2 senzora 

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 4 senzora 

Digitalni pokazivač nivoa i pritiska, koji se smešta u kabinu

Kardanska osovina sa velikim uglom savijanja

Vučni deo sa pomaganjem u skretanju

Vazdušne kočnice

Točkovi: 11,5/80 – R15.3 

Nerđajuće kućište ventilatora

CENE

BORA 1000/24FL (linearni ventilator)

BORA 1000/28VNS (okrugli ventilator)

BORA 1000/28FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 1000/32D (okrugli ventilator)

BORA 1000/32DT (okrugli ventilator)

BORA 1000/32FL-VNS (linearni ventilator)

Kontaktirajte nas:

+381 628708871 | +381 631994515

dolinametaldoo@gmail.com

24435 Mol, Đure Daničića 145, Srbija