KERTITOX BORA 3000/4000 (vučeni)

OSNOVNA OPREMLJENOST

3000/4000 litarski Verzellesi polietilenski rezervoar za tečnost za prskanje, pranje rezervoara obrtnim ispiranjem

300/400 litarski polietilenski rezervoar za ispiranje čistom vodom

15 litarski polietilenski rezervoar za pranje ruku

Pokazivač nivoa

Merač pritiska

4-cilindrična membranska pumpa – 182 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1840)

Sistem za filtriranje

Iz kabine upravljiv elektronski regulator (2 sekcije, glavni ventil, regulacija pritiska)

Ojačana šasija

Fiksna ruda

Fiksna osovina

Vazdušne kočnice

Točkovi: 15/70 R18

Podesiv razmak točkova: 1700-2000 mm

Pogonska kardanska osovina

Zadnja svetla za javne puteve

VENTILATORI

FL: Linearni, sa aluminijumskim lopaticama

VNS: Okrugli, sa kompozitnim plastičnim lopaticama

D: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama

DT: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama i većom snagom

OPP: Sa prednjim usisavanjem

OPCIJE

Hidromešač hemikalija ugrađen u rezervoarHidromešač hemikalija sa velikim pritiskom, ugrađen u ulivni filter

Arag BRAVO 180S automatika za upravljanje prskanjem

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 2 senzora 

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 4 senzora 

Digitalni pokazivač nivoa i pritiska, koji se smešta u kabinu

Kardanska osovina sa velikim uglom savijanja

Vučni deo sa pomaganjem u skretanju

Amortizovani stajni trap

Nerđajuće kućište ventilatora

CENE

BORA 3000/36VNS (okrugli ventilator)

BORA 3000/36VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 3000/36DT (okrugli ventilator)

BORA 3000/36FL (linearni ventilator)

BORA 3000/36FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 3000/36FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 3000/42VNS (okrugli ventilator)


BORA 4000/32VNS (okrugli ventilator)

BORA 4000/32VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 4000/32DT (okrugli ventilator)

BORA 4000/32FL (linearni ventilator)

BORA 4000/32FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 4000/32FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 4000/36VNS (okrugli ventilator)

BORA 4000/36VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 4000/36DT (okrugli ventilator)

BORA 4000/36FL (linearni ventilator)

BORA 4000/36FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 4000/36FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 4000/42VNS (okrugli ventilator)

Kontaktirajte nas:

+381 628708871 | +381 631994515

dolinametaldoo@gmail.com

24435 Mol, Đure Daničića 145, Srbija