KERTITOX BORA 1500/2000 (vučeni)

OSNOVNA OPREMLJENOST

1500/2000 litarski Verzellesi polietilenski rezervoar za tečnost za prskanje, pranje rezervoara obrtnim ispiranjem

150/200 litarski polietilenski rezervoar za ispiranje čistom vodom

15 litarski polietilenski rezervoar za pranje ruku

Pokazivač nivoa

Merač pritiska

4-cilindrična membranska pumpa – 154 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1540)
Sistem za filtriranje

Iz kabine upravljiv elektronski regulator (2 sekcije, glavni ventil, regulacija pritiska)

Podesiv razmak točkova: 1200-1500 mm – u slučaju rezervoara od 1500 litara

Podesiv razmak točkova: 1300-1700 mm – u slučaju rezervoara od 2000 litara

Ojačana šasija

Fiksna ruda

Fiksna osovina

Pogonska kardanska osovina

Zadnja svetla za javne puteve

Točak: 11,5/80 – R15,3

VENTILATORI

FL: Linearni, sa aluminijumskim lopaticama

VNS: Okrugli, sa kompozitnim plastičnim lopaticama

D: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama

DT: Okrugli, sa aluminijumskim lopaticama i većom snagom

OPP: Sa prednjim usisavanjem

OPCIJE

4-cilindrična membranska pumpa – 182 lit/min – 50 bar (Bertolini PBO 1840)

Hidromešač hemikalija ugrađen u rezervoar

Hidromešač hemikalija sa velikim pritiskom, ugrađen u ulivni filter

Arag BRAVO 180S automatika za upravljanje prskanjem

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 2 senzora 

Kertitox TreeSens automatika za detekciju krošnje – sa 4 senzora 

Digitalni pokazivač nivoa i pritiska, koji se smešta u kabinu

Kardanska osovina sa velikim uglom savijanja

Vučni deo sa pomaganjem u skretanju

Vazdušne kočnice

Točkovi 12,5/80 – R18

Nerđajuće kućište ventilatora

CENE

BORA 1500/28VNS (okrugli ventilator)

BORA 1500/28FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 1500/32D (okrugli ventilator)

BORA 1500/32VNS (okrugli ventilator)

BORA 1500/32VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 1500/32DT (okrugli ventilator)

BORA 1500/32FL (linearni ventilator)

BORA 1500/32FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 1500/32FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 1500/36VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 1500/36FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)


BORA 2000/32D (okrugli ventilator)

BORA 2000/32VNS (okrugli ventilator)

BORA 2000/32VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 2000/32DT (okrugli ventilator)

BORA 2000/32FL (linearni ventilator)

BORA 2000/32FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 2000/32FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

BORA 2000/36VNS (okrugli ventilator)

BORA 2000/36VNS-OPP (nerđajući okrugli ventilator)

BORA 2000/36DT (okrugli ventilator)

BORA 2000/36FL (linearni ventilator)

BORA 2000/36FL-VNS (linearni ventilator)

BORA 2000/36FL-VNS-OPP (nerđajući linearni ventilator)

Kontaktirajte nas:

+381 628708871 | +381 631994515

dolinametaldoo@gmail.com

24435 Mol, Đure Daničića 145, Srbija